Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

το Πολίτευμα τής Ελλάδος τώρα είναι Προεδρευομένη Δημοπρασία...